English pages

OpphavsrettÅndsverkslovens § 40, som er i tråd med internasjonal lovgivning, fastslår at "opphavsretten varer i opphavsmannens levetid og 70 år etter utløpet av hans dødsår".


Følgende malere levde for mer enn 70 år siden: